Privatlivspolitik for Støvlet Katrines Hus A/S

Ditt dataskydd är mycket viktigt för oss,,da,Dataskydd är en fråga om dataskydd för oss,,da,Vi skyddar personuppgifterna,,da,vi hanterar,,no,och vi skyddar oss själva,,da,att vi följer lagstiftningen om dataskydd,,da,Vi ger dessa människor,,da,Vi behandlar information om,,da,"Den registrerade",,da,information om vår databehandling och de registrerades rättigheter,,da,I denna sekretesspolicy beskriver vi vår behandling av information om våra nuvarande, tidigare och potentiella kunder,,da,Användning av personlig information,,da,Personlig information lämnas aldrig till tredje part,,da,om du inte uttryckligen ger ditt åtagande,,da,och vi samlar aldrig in personuppgifter,,da,utan att ge oss denna information genom registrering,,da,köp eller deltagande i en undersökning, etc.,,da.

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.
Vi giver de personer, vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores databehandlinger og om de registreredes rettigheder.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om vores nuværende og tidligere samt potentielle kunder.

1.0 Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Här kan du samla information om namnet,,da,al,,en,adress,,fr,postnummer,,no,e-post,,it,Se även punkt,,da,Personlig information används för att slutföra köpet,,da,eftersom informationen samlas i samband med,,da,Denna användning kan inkludera,,da,inkluderar studier och analyser,,da,Det syftar till att förbättra våra produkter,,da,tjänster och teknik,,no,såväl som visning av innehåll och annonser,,da,Det skräddarsys efter dina intressen,,da,Skydd av personuppgifter,,da,Enligt personuppgiftslagen måste dina personuppgifter hållas säkra och konfidentiella,,da,Vi lagrar din personliga information på begränsade datorer,,da,som ligger i kontrollerade anläggningar,,da,och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras regelbundet för att bestämma,,da,om vår användarinformation hanteras ordentligt,,da,och alltid ta hänsyn till dina rättigheter som användare,,da, alder, adresse, postnummer, e-mail. Se endvidere punkt 3.0

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser.

2.0 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan dock inte garantera,,da,procent säkerhet för dataöverföringar via internet,,da,Det betyder,,da,att det kan finnas en risk,,da,de andra obehöriga får tillgång till information,,da,när data skickas och lagras elektroniskt,,da,Därmed avslöjar du din personliga information efter eget gottfinnande,,da,Personliga data raderas eller anonymiseras kontinuerligt som syftet,,da,de samlades in för,,da,finish,,da,Personuppgifter lagras så länge det finns ett förhållande och syfte att spara data,,da,Vi tar bort information om dig,,da,när de inte längre är nödvändiga,,da,Støvlet Katrines Hus följer generellt lagringsperioden,,da,Gäller Postingslagen,,da,För att säkerställa korrekt hantering av återkommande kundrelationer,,da 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Personoplysninger gemmes så længe der er en relation og et formål med at gemme data. Vi sletter oplysninger om dig, når de ikke længere er nødvendige.

Støvlet Katrines Hus følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentiella klagomål och garantiansvar och för att uppfylla våra skyldigheter,,da,har vi bedömt,,da,att det är nödvändigt att lagra all information i upp till fem år plus det nuvarande affärsförhållandet har slutat,,da,För pågående och potentiella kunder som omfattas av marknadsföringsrelaterade aktiviteter följer vi de regler som gäller i marknadsföringslagen och principerna för god marknadsföringssed,,da,I den utsträckning,,da,Personlig information om dig behandlas,,da,Enligt personuppgiftslagen har du rätt att bli informerad,,da,vilken personlig information,,da,Det kan tillskrivas dig,,da,Om det visar sig,,da,till informationen eller data,,da,Det finns behandlar om dig,,da,är fel eller vilseledande,,da,har du rätt att hävda att dessa korrigeras,,da,raderas eller blockeras,,da, har vi vurderet, at det er nødvenligt at gemme alle oplysninger i op til fem år plus indeværende fra forretningsforholdet er ophørt.
For kommende og potentielle kunder omfattet af markedsføringsrelaterede aktiviteter følger vi de gældende regler i markedsføringsloven og principper om god markedsføringsskik.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er forkerte eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan invända när som helst,,da,den informationen om dig behandlas,,da,Du kan också återkalla ditt samtycke när som helst genom att skicka e-post,,da,Du har möjlighet att klaga på behandling av information och uppgifter om dig,,da,Klagomål lämnas in av Datainspektionen,,da,jfr,,da,§§ av personuppgifterna,,da,Varför behandlar vi personlig information,,da,Støvlet Katrines Hus A / S behandlar personlig information om anställda,,da,kontaktpersoner,,sv,kunder,,sv,arbetssökande eller användare,,da,som är anknutet till Støvlet Katrines Hus A / S,,da,Vi behandlar också personlig information om individer,,da,som utgör potentiella gäster,,da,och adresseras till oss via Støvlet Katrines hemsida eller via andra kanaler,,da,Att generellt hantera våra gästrelationer och uppfylla våra åtaganden,,da, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at maile til reservation@stovletkatrineshus.dk

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, punkt. 1.

3.0 Hvorfor behandler vi personoplysninger?

Støvlet Katrines Hus A/S behandler personoplysninger om ansatte, kontaktpersoner, kunder, jobsøgere eller brugere, som er tilknyttet Støvlet Katrines Hus A/S. Vi behandler desuden personoplysninger om personer, som udgør potentielle gæster, og som henvender sig til os via Støvlet Katrines hjemmeside eller via andre kanaler.

For generelt at styre vores gæsterelationer og for at opfylde vores gæsteforpligtelser, har Støvlet Katrines Hus A / S behövt information om dig i din roll som gäst,,da,guest-kontakt,,da,eller användare av en tjänst / prestanda,,da,Syftet med behandlingen av dessa personuppgifter är,,da,att utföra försäljning,,da,och kontraktsprocessen till gästen,,da,b,,en,att tillhandahålla önskade produkter och tjänster / tjänster till gästerna,,da,c,,en,att göra leveranser i enlighet med avtal som ingåtts med dig eller gästen,,da,att förbättra och utveckla kvaliteten,,da,Funktionaliteten och användarupplevelsen av våra produkter,,da,tjänster / tjänster och Støvlet Katrines Hus A / S hemsida,,da,e,,en,att behandla order,,da,fakturering,,sv,betalningar och annan ekonomisk uppföljning,,da,Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt ovan nämnda syften i bokstav a,,da,till e,,no,baseras huvudsakligen på,,da, gæste-kontaktperson, eller bruger af en tjeneste/ydelse. Formålene med at behandle disse personoplysninger er:

  1. en) at udføre salgs- og kontraktprocessen til gæsten
  2. b) at levere de ønskede produkter og tjenester/ydelser til gæsten
  3. c) at gennemføre leverancer i overensstemmelse med aftaler indgået med dig eller gæsten
  4. d) at forbedre og udvikle kvaliteten, funktionaliteten og brugeroplevelsen af vores produkter, tjenester/ydelser og Støvlet Katrines Hus A/S´ hjemmeside
  5. e) at behandle ordrer, fakturering, betalinger og anden finansiel opfølgning

Det juridiske grundlag for at behandle personoplysninger i henhold til de ovenfor angivne formål i bogstav a) til e) er primært baseret på, att Bohemien Katrines Hus A / S ur affärssynpunkt har ett legitimt intresse för,,da,att behandla din personliga information på ett sätt,,da,som enligt vår tro inte strider mot dina rättigheter avseende personuppgifter och självbestämmande,,da,Vilka personuppgifter behandlar vi,,da,Typ av personuppgifter,,da,Støvlet Katrines Hus A / S behandlar dig,,da,kan vara,,da,Foton eller video inspelad på våra platser,,da,innehåll,,da,du har laddat upp,,da,till exempel bilder och video,,da,Grundläggande kontaktinformation,,da,till exempel namn,,da,telefonnummer och e-post,,no,Unik användarinformation,,da,såsom login-id,,sv,användarnamn,,da,lösenord och säkerhetsproblem,,da,Trafikinformation från din webbläsare,,da,till exempel webbläsartyp,,da,enighet,,da,språk och adressen till den webbplatsen,,da,du kom ifrån,,no,och annan trafikinformation,,da,inklusive IP-adress,,da, at behandle dine personoplysninger på en måde, som efter vores overbevisning ikke er i konflikt med dine rettigheder vedrørende persondatabeskyttelse og selvbestemmelse.

4.0 Hvilke personoplysninger behandler vi?

Typen af personoplysninger, Støvlet Katrines Hus A/S behandler om dig, kan være:

Fotos eller video optaget på vores lokaliteter

Indhold, du har uploadet, såsom fotos og video

Grundlæggende kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail

Unikke brugeroplysninger, såsom login-id, brugernavn, adgangskode og sikkerhedsspørgsmål

Trafikoplysninger som bliver leveret af din webbrowser, eksempelvis browsertype, enhed, sprog og adressen på den hjemmeside, du kom fra, og andre trafikoplysninger, herunder IP-adresse.

E-post beteende,,da,Till exempel, vilka e-postmeddelanden från Støvlet Katrines Hus A / S du öppnar när och hur,,da,Som databehandlare behandlar Støvlet Katrines Hus A / S inte känslig personlig information om dig,,da,Upplysande av information under andra omständigheter,,da,Vi skickar den informationen,,da,du ger oss,,da,i fall där det krävs enligt lag,,da,Vi kommer även att vidarebefordra information,,da,om vi anser det nödvändigt i verkställigheten av våra handelsvillkor,,da,vilket kan innebära utbyte av information med andra företag eller organisationer för att upptäcka och skydda mot bedrägeri,,da,tredje parter,,no,Støvlet Katrines Hus A / S: s integritetspolicy gäller inte den informationen,,da,som du skickar till tredje part på andra webbplatser,,da, eksempelvis hvilke e-mails fra Støvlet Katrines Hus A/S du åbner hvornår og hvordan.

Som dataansvarlig behandler Støvlet Katrines Hus A/S ikke følsomme personoplysninger om dig.

5.0 Videregivelse af oplysninger i andre omstændigheder

Vi vil videregive de oplysninger, du giver os, i tilfælde hvor det er påkrævet af loven. Vi vil også videregive oplysninger, hvis vi finder det nødvendigt i håndhævelsen af vores handelsbetingelser, hvilket kan indebære udveksling af information med andre virksomheder eller organisationer med henblik på at afsløre og beskytte mod svindel.

6.0 Tredjeparter

Støvlet Katrines Hus A/S´ privatlivspolitik gælder ikke for den information, som du afgiver til tredjepart på andre hjemmesider, Länkar till oss eller länkar till vår hemsida,,da,Den information du tillhandahåller till tredje part via en länk är föremål för tredje parts sekretesspolicy,,da. De oplysninger du opgiver til tredjepart via et link er underlagt den pågældende tredjeparts privatlivspolitik.