Privatlivspolitik for Støvlet Katrines Hus A/S

Din databeskyttelse er meget vigtig for os.

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.
Vi giver de personer, vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores databehandlinger og om de registreredes rettigheder.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om vores nuværende og tidligere samt potentielle kunder.

1.0 Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her kan indsamles oplysninger om navn, alder, adresse, postnummer, e-mail. Se endvidere punkt 3.0

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser.

2.0 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Personoplysninger gemmes så længe der er en relation og et formål med at gemme data. Vi sletter oplysninger om dig, når de ikke længere er nødvendige.

Støvlet Katrines Hus følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvenligt at gemme alle oplysninger i op til fem år plus indeværende fra forretningsforholdet er ophørt.
For kommende og potentielle kunder omfattet af markedsføringsrelaterede aktiviteter følger vi de gældende regler i markedsføringsloven og principper om god markedsføringsskik.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er forkerte eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at maile til reservation@stovletkatrineshus.dk

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, paragraph. 1.

3.0 Hvorfor behandler vi personoplysninger?

Støvlet Katrines Hus A/S behandler personoplysninger om ansatte, contact,,sv,customers,,sv,job seekers or users,,da,which is affiliated with Støvlet Katrines Hus A / S,,da,We also process personal information about individuals,,da,which constitute potential guests,,da,and addressed to us via Støvlet Katrines website or via other channels,,da,To generally manage our guest relations and to fulfill our guest commitments,,da,has Støvlet Katrines Hus A / S needed information about you in your role as a guest,,da,guest-contact,,da,or user of a service / performance,,da,The purpose of processing these personal data is,,da,to perform sales,,da,and the contract process to the guest,,da,b,,en,to provide the desired products and services / services to the guest,,da,c,,en,to make deliveries in accordance with agreements concluded with you or the guest,,da,to improve and develop the quality,,da, kunder, jobsøgere eller brugere, som er tilknyttet Støvlet Katrines Hus A/S. Vi behandler desuden personoplysninger om personer, som udgør potentielle gæster, og som henvender sig til os via Støvlet Katrines hjemmeside eller via andre kanaler.

For generelt at styre vores gæsterelationer og for at opfylde vores gæsteforpligtelser, har Støvlet Katrines Hus A/S brug for oplysninger om dig i din rolle som gæst, gæste-kontaktperson, eller bruger af en tjeneste/ydelse. Formålene med at behandle disse personoplysninger er:

  1. a) at udføre salgs- og kontraktprocessen til gæsten
  2. b) at levere de ønskede produkter og tjenester/ydelser til gæsten
  3. c) at gennemføre leverancer i overensstemmelse med aftaler indgået med dig eller gæsten
  4. d) at forbedre og udvikle kvaliteten, the functionality and user experience of our products,,da,services / services and Støvlet Katrines Hus A / S 'website,,da,e,,en,to process orders,,da,billing,,sv,payments and other financial follow-up,,da,The legal basis for processing personal data according to the above-mentioned purposes in letter a,,da,to e,,no,is primarily based on,,da,that Bohemien Katrines Hus A / S from a business perspective has a legitimate interest in,,da,to process your personal information in a way,,da,which, in our belief, does not conflict with your rights regarding personal data protection and self-determination,,da,What personal data do we treat,,da,The type of personal data,,da,Støvlet Katrines Hus A / S treats you,,da,can be,,da,Photos or video recorded on our locations,,da,Contents,,da,you have uploaded,,da, tjenester/ydelser og Støvlet Katrines Hus A/S´ hjemmeside
  5. e) at behandle ordrer, fakturering, betalinger og anden finansiel opfølgning

Det juridiske grundlag for at behandle personoplysninger i henhold til de ovenfor angivne formål i bogstav a) til e) er primært baseret på, at Støvlet Katrines Hus A/S ud fra et forretningsperspektiv har en legitim interesse i, at behandle dine personoplysninger på en måde, som efter vores overbevisning ikke er i konflikt med dine rettigheder vedrørende persondatabeskyttelse og selvbestemmelse.

4.0 Hvilke personoplysninger behandler vi?

Typen af personoplysninger, Støvlet Katrines Hus A/S behandler om dig, kan være:

Fotos eller video optaget på vores lokaliteter

Indhold, du har uploadet, such as photos and video,,da,Basic contact information,,da,such as name,,da,phone number and e-mail,,no,Unique user information,,da,such as login id,,sv,User name,,da,password and security issues,,da,Traffic information provided by your web browser,,da,such as browser type,,da,unit,,da,language and the address of that website,,da,you came from,,no,and other traffic information,,da,including IP address,,da,E-mail behavior,,da,For example, what emails from Støvlet Katrines Hus A / S you open when and how,,da,As a data controller, Støvlet Katrines Hus A / S does not process sensitive personal information about you,,da,Disclosure of information in other circumstances,,da,We will pass that information,,da,you give us,,da,in cases where it is required by law,,da,We will also pass on information,,da

Grundlæggende kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail

Unikke brugeroplysninger, såsom login-id, brugernavn, adgangskode og sikkerhedsspørgsmål

Trafikoplysninger som bliver leveret af din webbrowser, eksempelvis browsertype, enhed, sprog og adressen på den hjemmeside, du kom fra, og andre trafikoplysninger, herunder IP-adresse.

E-mail-adfærd, eksempelvis hvilke e-mails fra Støvlet Katrines Hus A/S du åbner hvornår og hvordan.

Som dataansvarlig behandler Støvlet Katrines Hus A/S ikke følsomme personoplysninger om dig.

5.0 Videregivelse af oplysninger i andre omstændigheder

Vi vil videregive de oplysninger, du giver os, i tilfælde hvor det er påkrævet af loven. Vi vil også videregive oplysninger, if we consider it necessary in the enforcement of our terms of trade,,da,which may involve the exchange of information with other companies or organizations in order to detect and protect against fraud,,da,third Parties,,no,Støvlet Katrines Hus A / S 'privacy policy does not apply to that information,,da,which you submit to third parties on other websites,,da,Linking to us or linking to our website,,da,The information you provide to third parties via a link is subject to the third party's privacy policy,,da, hvilket kan indebære udveksling af information med andre virksomheder eller organisationer med henblik på at afsløre og beskytte mod svindel.

6.0 Tredjeparter

Støvlet Katrines Hus A/S´ privatlivspolitik gælder ikke for den information, som du afgiver til tredjepart på andre hjemmesider, der linker til os eller linkes til fra vores hjemmeside. De oplysninger du opgiver til tredjepart via et link er underlagt den pågældende tredjeparts privatlivspolitik.